2020. április

korona2020. március 11-én hatályba lépett a koronavírus miatt veszélyhelyzetet kihirdető 40/2020 (III.11) Kormányrendelet. A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.

2020. március 12-én lépett hatályba az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III.11.) Kormányrendelet.

A rendelet hatálybalépésétől

 • a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
 • a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
 • az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményekben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
 • zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének felelőssége,
 • a Külföldi Nyelvtanulás Program felfüggesztésre kerül,
 • a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

A következő lépcsőfokban pedig az iskolák bezárták a kapuikat és megindul az online oktatás!

Lovasberény Község Önkormányzatának nincs tudomása arról, hogy a településen bárki is koronavírussal fertőzött lenne. A megelőzés rendkívül fontos és ezért is kérem a lakosságot az alábbiak betartására!

 • Kérem, hogy kizárólag az Operatív Törzs folyamatosan frissülő ajánlásait tekintsék irányadónak.
 • A következő időszakra tervezett külföldi utazásaikat lehetőleg halasszák el.
 • Kérem szigorúan tartsák be a Tisztifőorvosi szolgálat és a szakemberei tanácsait! Gyakori alapos kézmosást, kézfertőtlenítést alkalmazzanak, és ellenőrizzék, hogy gyermekeik is megteszik ezt.
 • A következő hetekben ajánlott kerülni a kézfogással, vagy egyéb fizikai kontaktussal járó köszönési formákat. Rendszeresen fertőtlenítsék a gyakran megérintett felületeket, eszközöket, például: mobiletelefon.
 • Amennyiben a napokban tértek vagy térnek vissza a fertőzéssel érintett területről, ne menjenek munkába vagy iskolába, maradjanak otthon még akkor is, ha nem érzékelnek magukon tüneteket.
 • Amennyiben tüneteket észlelnek magukon vagy közvetlen környezetükben, maradjanak otthon, telefonon lépjenek kapcsolatba háziorvosukkal!
 • Kérem az intézményeket, civil szervezeteket és közösségeket, hogy az esetlegesen a közeljövőben megszervezésre kerülő nagyobb létszámú rendezvényeit az Operatív Törzs ajánlásai alapján halasszák el.

Helyi intézkedések

A Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha az ellentétes tartalmú jogszabály hatálybalépéséig csökkentett létszámmal ugyan, de működik. Az intézmény vezetőjét megkértem a szülőkkel történő kapcsolatfelvételre és a szükséges igények felmérésére. Kérem, ahol megoldható, tartsák otthon gyermekeiket! Azért nem döntöttem a teljes bezárás mellett, mert a csökkentett létszám és a bevezetett új higiéniás szabályok alkalmazásával alacsonyabb a fertőzésveszély, valamint az egészségügyben, a közellátásban és a rendvédelemben dolgozó szülők nem biztos, hogy otthon tudnak maradni, hiszen a munkájukra nagy szükség van az országos helyzet kezelésében!

A konyha továbbra is üzemel, viszont annak egész területét lezárom, az ott dolgozókon kívül senki, nem léphet be! Ennek következtében a szociális étkeztetésben részesülők részére a rendkívüli állapot ideje alatt ingyenesen kiszállítjuk az ételt. Az idős emberek védelme érdekében egyszer használatos ételes dobozokat állítottunk rendszerbe.

A 70 év feletti polgárokat személyesen felkereste az erre a feladatra kijelölt képviselő-testületi tag, valamint a polgármesteri hivatal szociális előadója.  Felajánlottuk a segítségünket és a témában tájékoztatást adtunk. A látogatás során az egészségügyi előírásokat a kollégák szigorúan betartották. A feladatok zavartalan elvégzése érdekében felvettük a kapcsolatot a helyi Katolikus Karitásszal is, a polgárőrséggel és az önkéntesekkel!

Folyamatosan fertőtlenítjük a buszmegállókat!

A rendkívüli időszak visszavonásáig a Lovasberényi Róna József Művelődési Ház zárva tart!

Több önkéntes is készített szájmaszkokat, amelyekkel a lakosságot szeretnénk ellátni, az Önkormányzat minden támogatást megad az ilyen jellegű kezdeményezések esetében!

Végrehajtott feladatok

 • 341 fő idős embert látogattunk meg személyesen, mindenkit jól érthető módon tájékoztattunk és felajánlottuk segítségünket!
 • 32 fő idős lakos ellátásáról gondoskodunk jelenleg!
 • 4-9 fő közötti gyermek megőrzését biztosítja a Csicsergő Óvoda!
 • Jelenleg 19 fő gyermek étkeztetését biztosítjuk!
 • Idős lakosok részére rendkívüli tűzifa kiszállítására is sor került több esetben
 • A karanténban lévő személyek felkeresése megtörtént és akik igényelték, részükre az ellátást biztosítottuk! Köszönjük a fegyelmezett és felelősségteljes viselkedést!
 • A veszélyelhárítási terv keretén belül kiküldésre kerültek a kijelölő határozatok!

Lovasberény Község Önkormányzata az Operatív Törzs, valamint a Kormány által megfogalmazott irányelveket követi a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban, és minden szervezettől, intézménytől, közösségtől, valamint magánszemélytől ugyanezt kérjük.

Kérem a lakosságot, hogy a témával kapcsolatban hiteles információ szerzés céljából a koronavirus.gov.hu oldalon tájékozódjanak.

Südi Mihály polgármester

Következő lapzárta időpontja:

2022.
november 22.

 

termofold

gecs

hpdesign

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human