2020. augusztus

A rendkívüli jogrend megszüntetését követően június 30-án tartotta első ülését a képviselő-testület, a témákat az alábbiakban szeretném összegezni.

A 2020. évi költségvetés módosítása egyhangú szavazás mellett megtörtént. A rendelet módosítására a pandémiás időszak alatt történt átcsoportosítások miatt, a gépjármű adó elvonásával kapcsolatos átütemezés miatt, valamint a pályázatok kapcsán volt szükség.

A testület elfogadta a 2019. évi belső ellenőri jelentést, az ellenőrzés témája a szociális tűzifa program végrehajtása volt. A zárszámadási rendelet szintén elfogadásra került.

Kérelem érkezett a 0128/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában. A kérelem vizsgálata megtörtént és döntés született az eladásról. A képviselő-testület a vételárat 10.000.000. forintban határozta meg és felhatalmazta a polgármestert az előszerződés aláírására.

Az önkormányzat megvásárolja a 0137/25 hrsz-ú ingatlant, a vételár 15.000 forint összegben került meghatározásra.

Ugyancsak megvásárlásra kerül a Lujza majori bekötő út, amelynek vételára 50.000 forintban került megállapításra. Az út megvásárlása a szennyvíz csatorna építése miatt volt fontos, valamint egy belterületi ingatlan megközelítése önkormányzati út használatával a legcélszerűbb.

Döntést hozott a képviselő-testület az óvodavezető pályáztatás vonatkozásában. A határozat értelmében az elkövetkező öt évben is dr. Szendrei Attiláné vezeti az intézményt.

Lakossági kérelem érkezett a tűzgyújtás szigorításával kapcsolatban, a testület megvitatta és felkérte a jegyző urat, hogy a következő ülésre készítse elő a rendelet módosítását.

Pályázati hírek

Július hónap végén elkezdődött a Bethlen utca és a Jókai utca útburkolatának felújítása. Hosszas tárgyalások során sikerült elérni, hogy ez a két utca új utat kapjon. A további út- és zöldterületi helyreállítások augusztus végén megkezdődnek.

Településünk 30.000.000 millió forintot nyert a Magyar Falu program keretén belül útfelújításokra. A nyert összegből a Móricz Zsigmond utca, Kazinczy utca, valamint a Radnóti utca (Bartók és Kazinczy utcák közötti szakasz) útburkolata kerül felújításra.

Az elmúlt hónapban is nyújtottunk be pályázatot a Belügyminisztérium részére, szintén útjavításra, ennek az elbírálása várhatóan október közepére esik.

A sportcsarnok és az orvosi rendelő felújítása augusztus végén befejeződik, köszönjük a türelmet.

Településünk nyert 1.000.000. forintot előadóművészeti tevékenységre, ezt az összeget a jövőévi falunap kapcsán szeretnénk felhasználni.

Nagy öröm számomra, hogy augusztus elsejétől hét fiatal áll munkába a meghirdetett diákmunka keretén belül. A fiatalok a közterületeken és az intézményekben fognak hasznos segítséget nyújtani.

Südi Mihály polgármester

 

 

 

    delego

Következő lapzárta időpontja:

2021.
április 22.

regi

egyszazalek

 

banko

 

termofold

 

gecs

 

 

 

 

  hazi            human