2020. január

A képviselő-testület november 26-án és december 17-én tartott ülést, a témákat az alábbiakban szeretném összegezni:

A Fejérvíz Zrt-vel kötött bérleti- és üzemeltetési szerződés 2019. december 31-én lejárt, a képviselő-testület a szerződés meghosszabbításáról és az ehhez szükséges vízközmű vagyon felértékeléséről is döntött.

Támogatási kérelmet nyújtott be a Lovasberényi Édes Pihenő Idősek Otthona és a Lovasberényi Testedzők Egyesülete. A megkeresésekben foglaltakat a testület megvizsgálta és a kérelmezett támogatásokat megszavazta.

A képviselő-testület módosította a Helyi adóról szóló önkormányzati rendeletet, elfogadta a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásról szóló rendeletet, valamint az Étkeztetés szakmai programot.

Érkezett az E-ON részéről egy árajánlat, amely a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozott! A jelenlegi lámpatestek lecserélése LED-es izzókra, valamint a fénypontok megduplázása szerepeltek a tervezetben. A kivitelezést településünk anyagi helyzete jelenleg nem teszi lehetővé, hiszen az éves díjunk megháromszorozódott volna!

A Magyar Falu Program keretében Lovasberény elnyert egy 13.7 millió forintos támogatást az „eszközfejlesztés belterületi és közterület karbantartására” pályázati zsebből! Az összegből traktort, valamint kiegészítő eszközökként sószórót, toló lapot, szárzúzót és pótkocsit vásárol az önkormányzat.

A kérelmezők részére a szociális tűzifa kiszállításra került, a tüzelőanyagot december 20-ig minden jogosult megkapta.

A Bursa Hungarica ösztöndíj hat diák részére került megállapításra.

Január 13-tól átszerveződik a külterületi hulladékgyűjtés, a témával egy külön cikk foglalkozik, amelyet jelen számban olvashatnak!

Südi Mihály polgármester

 

 

    delego

Következő lapzárta időpontja:

2021.
április 22.

regi

egyszazalek

 

banko

 

termofold

 

gecs

 

 

 

 

  hazi            human