2020. június

Az engedély nélkül létesített fúrt vagy ásott kutak tulajdonosainak 2023.12.31-ig kell kérelmezniük a tulajdonukban álló kút fennmaradási vagy megszüntetési engedélyezési eljárását. Amennyiben a tulajdonos a megjelölt határidőig nem kéri az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Fennmaradási engedélyt minden meglévő kútra elengedhetetlen megkérni abban az esetben, ha korábban nem kértek engedélyt. Ez nem csupán az engedély nélkül épült, hanem a szabálytalanul megépült kutakra is vonatkozik.

Jegyzői hatáskörbe azok a kutak tartoznak, ahol a vízkivétel mennyisége nem haladja meg az 500 m3/évet, a kút helye nem érint víz-bázisvédelmi területet, réteg- vagy karsztvizet, épülettel vagy jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan, továbbá amennyiben a kútból kijövő vizet háztartási vízigényre használják, legyen az ivóvíz, vagy akár locsolás. A legfontosabb, hogy nem lehet gazdasági célú vízfelhasználás.

A gazdasági célúnál ki kell emelni, hogy nem csak a mezőgazdasági területek locsolására vonatkozik. Azt nevezzük gazdasági célú vízfelhasználásnak, ami gazdasági hasznot jelent az ingatlan tulajdonosának, pl. ha eladásra termel növényeket, és ennek a locsolására használja, az gazdasági célú vízkivétel, de ide tartozik az állattenyésztési célú vízkivétel is.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel az ingatlan és a kút, úgy ebben az esetben jegyzői hatáskör az engedélyeztetés. Minden más esetben a katasztrófavédelmi hatósághoz kell benyújtani a fennmaradási engedélyt.

A fennmaradási kérelem díjmentes, az ásott kútnál nem szükséges részletes, szakember által elkészített tervdokumentáció sem. Fúrt kutaknál kúttervezőt vagy kútfúró jogosultsággal rendelkező szakembert kell kihívni azért, hogy a kutat bevizsgálja, a műszaki paramétereket rögzítse, valamint az aláírásával szükséges igazolnia, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Ebben az esetben a tulajdonosok a kútfúró szakembertől a jogosultság igazolásáról egy másolatot kérjenek és azt mellékeljék.

A kút létesítéséhez kérelmet kell benyújtani az (41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet szerint.

I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A tervezett kút helye: irányító-szám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. A tervezett kút műszaki adatai:
5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);
5.2. csak fúrt kút esetében
5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.
7. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében:
6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

Südi Mihály polgármester

 

 

    delego

Következő lapzárta időpontja:

2021.
április 22.

regi

egyszazalek

 

banko

 

termofold

 

gecs

 

 

 

 

  hazi            human