2020. szeptember

A képviselő-testület július 28-án és augusztus 25-én tartott ülést, a témákat az alábbiakban szeretném összegezni.

A Magyar Falu program keretében elnyert útpályázatra beérkezett ajánlatok közül az Útéppark kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot, és így a kivitelezést augusztus végén ők kezdik meg.

Módosította a képviselő-testület a tűzgyújtásra vonatkozó rendeletet, amely értelmében ezentúl égetni csak a hónap utolsó csütörtöki és szombati napján lehet.

A sportcsarnok és a sportpálya gondnoki feladatait továbbra is Csoknyai Pál látja el.

Döntés született a régi könyvtár helyiség és a régi gyógyszertár bérbeadásának módosításáról, így már jelentősen csökkent a kihasználatlan önkormányzati ingatlanok száma.

A képviselő-testület egyhangú szavazás mellett úgy határozott, hogy a szociális célú tűzifa beszerzésére és a szolgálati lakás felújítására kiírt pályázatokra pályázati anyagot nyújt be.

A testület elfogadta a Hazai Kommunális Kft. szennyvízellátással kapcsolatos beszámolóját, valamint a Vörösmarty Mihály Könyvtár által elkészített helyi könyvtárszolgáltatással kapcsolatos beszámolóját.

A Fejérvíz Zrt. megküldte önkormányzatunk részére a gördülő fejlesztési programmal kapcsolatos tervezetét, amely a 2021-2035 közötti időszakra vonatkozik. A program az ivóvíz hálózat korszerűsítéséről, valamint a rendszer folyamatos karbantartásáról rendelkezik.

Südi Mihály polgármester

 

 

    delego

Következő lapzárta időpontja:

2021.
április 22.

regi

egyszazalek

 

banko

 

termofold

 

gecs

 

 

 

 

  hazi            human