2021. március

katolikusJanuár 22-én, 93 éves korában elhunyt Vágó Marika néni. Hamvasztás utáni búcsúztatására március 13-án, szombaton fél 11-kor kerül sor a templomban, majd ezt követően kísérjük utolsó útján nyugvóhelyére.

Március 19-én, Szent József napján ünnepli a Katolikus Egyház az Apák napját. Az idei évben március 21-én, a szentmise keretében kerül sor az édesapák, családfők megáldására. A járványhelyzetre való tekintettel a szokásos agapé elmarad.

Ahogy Szent Pál a korintusi testvérekhez fordul, és bátorítja őket, hogy nagylelkűen segítsék a jeruzsálemi, szűkölködő híveket, úgy a Szentszék a nagyböjti időszakban az ősi hagyományt követve március 21-én gyűjtést hirdet a templomokban a Közel-Keleten nehéz körülmények között élő keresztények javára. A szentatya szavai szerint „mindannyiunk felelőssége, hogy a szolidaritás cselekedeteivel a reménység magvait elhintsük”.

Március 28. Virágvasárnap: ünnepi szentmise és barkaszentelés Urunk jeruzsálemi bevonulásának emlékére.

Április 1. Nagycsütörtök: szentmise 18 órakor az utolsó vacsora emlékére.

Április 2. Nagypéntek: szertartás 18 órakor Urunk kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére.

Április 3. Nagyszombat, húsvét vigíliája: a szertartások kezdete 18 óra, a szentmise végén hagyományos feltámadási körmenet.

Április 4. Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadásának főünnepe.

Április 5. Húsvéthétfő: szentmise reggel fél 9-kor.

Április 10-től a szombati előesti szentmisék 19 órakor kezdődnek.

A nagyböjti és húsvéti események liturgikus cselekményei a járványügyi helyzethez és az aktuális rendelkezésekhez fognak igazodni. A járvány kiszámíthatatlansága miatt akár az utolsó pillanatban is történhetnek változások, de igyekszünk erről minél szélesebb körben tájékoztatást adni. Köszönjük a hívek megértését!

Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik fáradságot nem kímélve dolgoztak és dolgoznak a járvány megfékezésén, és kérjük ehhez buzgón a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását!
„Életünk minden szakasza arra szolgáló idő, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk.” (Ferenc pápa)

Következő lapzárta időpontja:

2022.
augusztus 20.

 

termofold

gecs

hpdesign

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human