2021. április

„Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meggondolt és elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot. Tulajdonképpen ez az egyetlen mód rá.” Margaret Mead

Földünket lassan elborítja a szemét, amit az emberi (túl)fogyasztás termel. Mindenki láthatja, aki nyitott szemmel jár, hogy egyre több az olyan terület, ahol itt-ott megcsillan a napsugár egy oda nem illő tárgyon. Az árok partján, az erdőben, mezőkön, vizeinkben, közvetlen és tágabb környezetünkben egyaránt. Elszomorító… Nyilvánvaló, hogy még mindig létezik az a szemlélet, hogy amit nem látok, az nincs is, vagy nem érdekel, nem az én problémám. Bárki is dobja el a szemetét, vagy nem megfelelő helyre üríti a felgyülemlett lomjait, azzal minden embernek, sőt az állatoknak, növényeknek, környezetünknek, a Földnek árt. Ez mindannyiunk ügye tehát. Nagy a felelősségünk, hiszen gyermekeink, unokáink jövője a tét.

Szentimentális elképzelés, hogy ez a közeljövőben rendeződik, hiszen amíg ott tartunk, hogy vannak, akik szemrebbenés nélkül károsítják a környezetünket, kár is lenne arról papolni, mennyire fontos lenne a természetközelibb életmód folytatása, a csomagolások kerülése, újrahasznosított termékek vásárlása. Addig is marad az a lehetőség, hogy akit zavar a szemét, összeszedi más után, dühöng egy kicsit, és reménykedik abban, hogy rend lesz a fejekben végre. Hiszen nem nehéz, ugye? Szerződést kötünk, hogy elszállítsák a szemetünket, természetesen némi ellenérték fejében. Ezért viszont minden héten kitehetjük a kukát, amit ürítenek és a benne lévő szemetet elszállítják. Évente egy alkalommal lomtalanítást is kérhetünk, amikor is az olyan tárgyainkat, amik feleslegessé váltak számunkra, szintén kitehetjük a ház elé. Nem bonyolult, sajnos azonban a példa azt mutatja, néhány honfitársunknak mégis egyszerűbb az, ha egy elhagyatott helyre szállítja, ott megszabadul tőle, és még csak lelkiismeret furdalást sem érez a tettei miatt.

Szerencsére többen vagyunk, akik a hulladékainkat megfelelő módon kezeljük. Ám még nekünk is sokat kell tennünk annak érdekében, hogy csökkentsük a háztartásunkból kikerülő kommunális szemét mennyiségét. Első lépésben szelektáljunk! Hiszen a megfelelően kezelt hulladék újrahasznosítható. Lovasberényben már évek óta lehetőség van erre, de az elmúlt időszakban sok háztartásba került szelektív gyűjtőedény, amit két hetente pénteken el is szállítanak, ha időben kitesszük az út mellé.
Ezzel kapcsolatban van néhány tudnivaló, amit összegyűjtöttem annak érdekében, hogy jól használhassuk ezt a lehetőséget. Természetesen mindenkit arra bíztatok, hogy éljen is vele!

Első és legfontosabb tudnivaló, hogy szennyezett csomagolóanyagok nem kerülhetnek a szelektív gyűjtőedénybe. Ezeket minden esetben ki kell öblíteni, meg kell tisztítani! Hiszen a benne lévő maradék belebüdösödik, ezáltal használhatatlanná válik, nem lehet újrahasznosítani. Jó ha tudjuk, hogy miután elszállították, még kézzel átválogatják a hulladékot. Így az sem katasztrófa, ha véletlenül olyasmit is tettünk bele, ami nem szelek-tálható.

Könnyítés, hogy a mi szelektív kukánkba mehet a műanyag, fém és papírhulladék is. Üveg nem, azt külön szállítják el a hulladéknaptárban feltüntetett időpontokon, illetve a kihelyezett konténerbe tudjuk magunk bedobálni.

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ MŰANYAG

 • ásványvizes, üdítős PET palackok lapítva
 • elöblített tejfölös, joghurtos poharak
 • műanyag zacskók, műanyag fóliák
 • műanyag kozmetikai szeres flakonok
 • kevert anyagú tejes, üdítős Tetra Pakk

SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ MŰANYAG

 • CD-lemez, kazetta
 • vegyszeres, zsíros flakonok
 • fogkefe
 • műanyag játékok, elhasználódott műanyag tárgyak
 • hungarocell

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ PAPÍR

 • újságpapír
 • kartondobozok összehajtva
 • tiszta csomagolópapírok
 • irodai, iskolai papírhulladékok
 • szórólapok, reklámkiadványok

SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ  PAPÍR

 • zsíros, szennyezett papírok, műanyag borító
  indigó, faxpapír, bolti nyugta
  használt zsebkendő pelenka

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ FÉM

 • alumínium italdobozok
 • alufólia
 • fém konzervdobozok
 • fém zárókupakok

SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ  FÉM

 • ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok

SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ ÜVEG (KÜLÖN!)

 • befőttes üvegek
 • ásványvizes üvegpalackok
 • röviditalok üvegpalackjai
 • boros, sörös, pezsgős üvegek

SZELEKTÍVEN NEM GYŰJTHETŐ ÜVEG (KÜLÖN!)

 • ablaküveg
 • tükör
 • villanykörte
 • hőálló üvegtál
 • szemüveg
 • neoncső
 • porcelán
 • kerámia
 • orvosságos üvegek

A témában néhány videót a Depónia Nonprofit Kft. weboldalán is találhatnak az alábbi linken: https://www.deponia.hu/deponia_film

Bízom benne, hogy Lovasberény lakossága fogékony arra, hogy tegyen a tisztább, élhetőbb, fenntarthatóbb környezetért! Haladjunk együtt lépésről-lépésre.

Südi Ilona

 

Lovasberényben a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit KFT.-vel fennálló hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlan tulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentesen biztosít szerződésenként egy db új, a szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas 120 literes gyűjtőedényt használati útmutatóval. A zsákokban történő szelektív hulladékgyűjtés ezzel megszűnik a szőlőhegyi ingatlanokat kivéve, amiről a tulajdonosok személyesen lesznek tájékoztatva.

A lakosság részéről annyi a teendő, hogy a szelektív hulladékgyűjtőt átvegye és a jövőben a tájékoztatónak megfelelően a hulladékot abba gyűjtse!

Az edény átadása az ingatlantulajdonosok számára a Depónia KFT.-től kapott lista alapján történik. Kizárólag csak azok kaphatnak térítésmentes edényt, akik rendelkeznek érvényes hulladékszállítási közszolgálati szerződéssel, és akik igazolni tudják a legutolsó szolgáltatási díj befizetését csekkel, banki igazolással, vagy egyéb módon. A személyazonosság igazolható személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel, amely a lakcímkártyával együtt érvényes.

Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazás és az adat-védelmi tájékoztató letölthető honlapunkról (www.lovasbereny.hu) vagy személyesen kérhető a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalban.

Ha a lakcíme nem a szolgáltatással érintett ingatlanba van bejegyezve, akkor kérjük hozza magával a szolgáltatási szerződését, vagy egy hulladékgyűjtési díjról szóló számláját is.

Akik idős koruk vagy betegség miatt nem tudják személyesen vagy meghatalmazott útján átvenni a hulladékgyűjtő edényeket, azoknak az önkormányzat kiszállítja. A kiszállítás iránti igényüket kérjük jelezzék Besszerné Róth Szilviánál munkaidőben: +36 30 151 8313.

Az új gyűjtőedény átvehető a Polgármesteri Hivatal hátsó udvarában keddenként 10-től 11.30-ig, valamint csütörtökönként 14 és 15.30 között.

A szelektív gyűjtőedényt a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt időpontban kell kihelyezni.

Lovasberény Község Önkormányzata

Tisztelt Olvasó! Az alábbi cikkben Lovasberény történetéről olvashatnak melyet Erdős Ferenc gyűjtött össze és a Fejér Megyei Történeti Évkönyv 23 számában jelent meg 1995-ben. A könyvből egy-egy érdekesebb részt közlünk folytatásokban.

fejerKét praedium (puszta) tartozott a faluhoz: Técs és Nadap. Nadap a XVIII. század közepén népesült be, Técs pedig külterületként Lovasberény tartozéka maradt. Belterülete Budától 4, Esztergomtól 6 1/4, Komáromtól 7, Győrtől 7 és Székesfehérvártól 1/2 mérföldnyire terült el (1 ausztriai mérföld 7,58 km). Kelet felől Veréb, délről Sukoró, északról az elpusztásodott egykori Forna falu és Csákvár, nyugatról Pátka határolta. Világi és egyházi birtokok közé ékelődött Lovasberény. Veréb és Sukoró birtokosai a révkomáromi jezsuiták, Forna és Csákvár Esterházy Ferenc gr. pápai uradalmának tartozéka, Pátkát pedig a Hochburgok birtokolták.

Közel a belterülethez két mocsárvonulatot találunk: az egyik közel 1000 lépés hosszú és 400 lépés széles, a másik az elsőnek mintegy a fele (1 lépés 45 cm). Az utóbbit forrás nem, csupán csapadékvíz, a nagyobb mocsárvonulatot egy gyér vízhozamú, de állandó forrás táplálta. Ennek vize az állatok itatására is alkalmas volt. Eredményesebb hasznosításra tett javaslatot az összeíró: véleménye szerint a nádtól történő megtisztítása után halastó kialakítására is alkalmas. Jelentősebb, malom létesítésére alkalmas vízhozamú patak nem szelte át sem a belterületet, sem a község határát. Ezért a pátkai malomban őröltették gabonájukat.

A belterületen két fontosabb épületet találunk, a reformátusok náddal fedett templomát és a romokban heverő udvarházat. Az udvarházból egy keleti irányba tartó, 11 lépés hosszú falszakasz viszonylag épségben megmaradt, amelyből az is kitűnt, hogy az épület egyszintes volt. A déli oldalon levő kőkaput, a lerombolt épület köveit még a törökök hordatták el Székesfehérvár erődítési munkáihoz. A 60 lépés hosszú és 40 lépés széles egykori udvarház helyén - az összeírás idején - két házikó állott. Az udvarház olyannyira romos volt, hogy felújítására, újjáépítésére lehetőség nem volt.

Nemcsak a belterület „emlékeztetett" a török hódoltság évtizedeire, arra utalt a külterület is, különösen a XVII. század közepétől nagy gonddal művelt szőlőhegy. Egynegyede a török kiűzése után 6 évvel is elpusztásodott terület. A szőlőhegyen jó minőségű bor termett, előfordult, hogy egyik évről a másikra el lehetett tenni az óbort. A feljegyzésből arra is következtethetünk, hogy a lovasberényiek a bor kezelésében és tárolásában megfelelő ismeretekkel rendelkeztek.

Szántóföldjeiken a lakosság ellátásához és a szolgáltatások teljesítéséhez elegendő gabona termett. Egy egész telekhez tartozó szántón 50-60 mérő gabonát lehetett vetni (1 pozsonyi mérő föld: 600 négyszögöl). Az összeírás ezen megjegyzése arra utal, hogy az egésztelkes 25-30, a féltelkes 12-15, a negyedtelkes 6-7 magyar holdnyi területet művelt (egy magyar hold: 1200 négyszögöl).

Összeállította Szűcs Józsefné

Lovasberény lakossága 2020 januárjában értesült róla, hogy él közöttünk egy kicsi lány, aki nagyon súlyos betegséggel küzd és hosszú időbe telik gyógyulása. Ő Horváth Hanna, Horváth Sándor és Vizler Adrien kislánya a Rákóczi utcában. Akkor nagyon sok ember összefogott önzetlenül a család megsegítésére, a nehéz, embert próbáló küzdelemben. Most Hanna édesanyja meséli el az elmúlt egy év történéseit, melyet folytatásokban közlünk.

Megengedtem neki, hogy egy Sportszeletet megegyen, hiszen mégis csak mikulás napja van. A felénél járt, mikor megkérdezte, hogy megeheti-e az egészet. Úgy gondolom, nem sok 3 éves foglalkozna vele, hogy mennyit ehet meg belőle, büszke voltam rá és egyben a szívem szakadt meg.

A napjainkat beárnyékolta a láz, Hanna vissza-visszatérően lázasodott. Az orvosok se tudták mitől, de arra a következtetésre jutottak, lehet hogy a port gyulladt be.

2019. December 17.

Befejeztük az első blokkot - 33. nap. Még mindig nem voltunk otthon és mindjárt itt a szenteste. Hanna már nem kérdezgeti, hogy mikor megyünk haza. A szteroidtól teljesen befordult, csak mesét néz, de semmilyen játék nem érdekli. Folyamatosan lázasodik. Éjszakánként 20 percenként kelt és kérte, hogy simogassam a lábát, nem sokat aludtunk, sírt. Fájdalomcsillapító nem igazán használt. Az orvosok úgy döntenek, hogy „kirepül a pillangó” (a portból kihúzzák a tűt) és kap egy branült. Ha két nap múlva visszaszúrják a portba a tűt és ismét belázasodik, akkor egyértelműen a centrális kanüllel van gond. El voltam keseredve, jövő héten karácsony és mi még mindig itt vagyunk, egy hónapja nem voltunk otthon, Hanna nincs jól és jelenleg senki se tudja, hogy mi a baj. Egy nővér nyugtat: Anyuka, hat nap van karácsonyig, addig még bármi történhet. (És történt is.)

December 19.

Orvosaink úgy döntöttek, hogy elküldenek minket kivizsgálásra: EKG, szívultrahang, röntgen és végül hasi ultrahang. A délutáni vizit után jött is a doktor úr: Hannának vastagbél gyulladása van. Ez a kemónak egy nagyon ritka mellékhatása, tudják, hogy van ilyen, de nem szokott előfordulni és ne lepődjek meg, ha nincs étvágya Hannának (akkor már egy napja nem evett). Antibiotikumos kezeléssel gyógyítható, de a hétvégére és a karácsonyra tekintettel jön egy sebész, megvizsgálja, mert előfordulhat, hogy perforálódik a gyulladás és akkor azonnali műtét szükséges. Itt már éreztem, hogy nem jutunk haza karácsonyra. Hétvégén - miután Hanna már 3 napja nem evett egy falatot sem - a nővér egy nagy fehér zacskót hozott és mondta, hogy orvosi utasításra elkezdik vénásan táplálni. Az infúziós állványunk úgy nézett ki, mint egy karácsonyfa - na nem ilyen fára gondoltam, mikor a karácsonyunkról álmodoztam - négy infúziós pumpa, egy centrális véna, egy branül, öt antibiotikum. Egy szájon át szedhető gyógyszer gombás fertőzésre és sok-sok székelést segítő szirup: a Guttalaxtól a Laevolacon át a paraffin olajig… Szteroid és kemó mellékhatás a székrekedés, van akinél jobb, van akinél nehezebb a probléma megoldása és kúp is kell. Hát persze, hogy mi az utóbbiba tartoztunk.

A gyulladás miatt, ami a jobb csípőcsontja feletti részt érintette, nem tudta kinyújtani Hanna a lábát és nem is igazán akarta használni. Lázasodott és izzadt, nagyon izzadt. Minden alvás után teljes ruhacsere és ágynemű szárítás történt, ugyanis csavarni lehetett belőle a vizet. Szinte egész nap feküdt. A lábán megjelent először egy, majd több feketés folt, az első növekedett is, krémet kaptunk rá, nem tudták mitől van.

December 24.

Az osztályon a nővérek egy szép nagy fenyőt díszítettek fel, és reggelre a kórház Jézuskája ajándékot is hozott. Hannát nem érdekelte. Anna doktor nénivel győzködtük, hogy bontsa ki, vajon mit hozott a Jézuska, de nem tudtuk rávenni. A lábán lévő legnagyobb folt hólyagos lett, majd ki is fakadt, leoltották, hátha kiderül mi is az. Délután megjött apa, Hannának nem okozott nagyobb örömet az érkezése. Ezelőtt mindig annyira várta, a nap fénypontja volt az érkezése, most rá se nézett, a fal felé fordulva aludt. Mi pedig szótlanul ülünk az ágya mellett. Emlékezetes szenteste, de nem fogom a kedvenceim közé sorolni. Így ültünk egész este, a szívünk szakadt meg érte, de nem tudtunk semmit tenni, vártuk, hogy hassanak a gyógyszerek. A hasa hatalmas, reggel este mérni kellett a körfogatát, fokozott figyelemmel kísérték az orvosok. Mivel sejtjei nem voltak és a gyógyszerek így kevésbé tudták kifejteni hatásukat, ezért minden nap sejtnövelő injekciót kapott Hanna. Általánosságban napi egyet kap mindenki, Hanna kettőt: délelőtt és 12 órával később a következőt. Ez volt, amikor este 10-re, volt mikor éjfélre esett. A lábán lévő folt, elkezdett kifakadni, úgy nézett ki, mint egy szem, ezért a „sárkányszem” elnevezést kapta, kétnaponta átkötözték a nővérek.

Hanna kicsit jobban volt, felült, evett, lejjebb ment a crp-je (gyulladásos érték, amit vérből néznek), ezért december 30-án megkapta a második kemoterápiás blokk első kemóját. Végre úgy éreztük, talán célegyenesben vagyunk, majd másnap újra röntgenre kellett mennünk, ahol kiderült, hogy kezdődő kétoldali tüdőgyulladása van. Na puff neki, ez még hiányzott. De legalább a kedve kicsit jobb volt, ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy már nem szedett szteroidot, de a szilveszteri buli azért elmaradt. A lábát már egyáltalán nem használta, nem sétált és nem is állt rá, mindenhova kézben kellett vinni.

Január eleje van, mi még mindig a kórházban. Azzal nyugtattam magam, hogy idén már biztosan haza tudunk menni. Hanna lábán a „sárkányszem" egyre csúnyább volt. Egy kötözés alkalmával kisebb műtétet hajtottak végre a nővérek, és a sárkányszem kifordult egy jókora - kb. centi mély és 20 forintos nagyságú - lyukat hagyva maga mögött Hanna lábán. A meglepő az volt az egészben, hogy Hanna nem is sírt és fájdalomcsillapítóra sem volt szüksége, bár eddig sem kért. Azt már sikerült megállapítanunk, hogy a fájdalomtűrő képessége jóval magasabb az átlagnál. Az, hogy a sárkányszem helye nem fáj, annak tudható be, hogy olyan mélyen volt, hogy elhaltak a szövetek és ezért nem érezte. Nemcsak a lába, a hasa sem javult, ezért a sebész egy újabb képalkotó vizsgálatot kért és mivel ultrahangon nem teljesen lehet követni a gyulladást, ezért MR vizsgálatra mentünk január 2-án, majd másnap újra ultrahangra, nem értettem miért. Délután jött a doktornő és közölte, hogy Hannának mélyvénás trombózis alakult ki a gyulladásos rész alatt, ezért terápiásan három hónapig napi kétszer vérhígító injekciót kell kapnia.

Folytatása következik.

 

 

 

    delego

Következő lapzárta időpontja:

2021.
április 22.

regi

egyszazalek

 

banko

 

termofold

 

gecs

 

 

 

 

  hazi            human