A csatornáról

Az elmúlt napokban elindult a szennyvízcsatorna rendszer próbaüzeme. A kiosztott dokumentumokkal kapcsolatban felvetődött egy jogos kérdés: hogy írjam alá úgy a szerződést, hogy nem tudom mennyit kell majd fizetni?

Igen, sajnos ezt most még nem lehet tudni, hiszen a három hónap próbaüzemet követően kalkulál az üzemeltető, amelyet még jóvá kell hagynia a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak. Ez nagyjából valamikor őszre várható.

A döntésig nem kell fizetni a szolgáltatásért.

Megnéztem azon közeli településeken fizetendő díjakat (víz+csatorna), ahol a Fejérviz Zrt. az üzemeltető:

  • Pátka: 1045 Ft/m3, ebből a csatorna-használati díj 603 Ft/m3
  • Vértesacsa: 649 Ft/m3, ebből a csa-tornahasználati díj 381 Ft /m3
  • Zámoly: 861 Ft/m3, ebből a csatorna-használati díj 575 Ft/m3
  • Csákvár: 962 Ft/m3, ebből a csator-nahasználati díj 592 Ft/m3

Persze még mindig nem Berényről beszélünk, de így talán hozzávetőleg tudunk viszonyítani.

A másik kapaszkodó a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, amely meghatározza a talajterhelési díjat. Ez Lovasberény vonatkozásában 1800 Ft/m3. Ezt az adót azoknak a személyeknek kell majd jövő év elejétől megfizetni, akiknél kiépítésre került a rendszer, de mégsem kötöttek rá. Annyit kell még tudni a talajterhelési díjról, hogy annak jóval magasabb összegnek kell lennie, mint a módosított vízdíjnak.

Persze megértem azokat is, akik addig nem akarnak szerződést aláírni, amíg nincs konkrét összeg. Ők ősszel, a díj megállapítását követően is eldönthetik, hogy igénybe kívánják-e venni a szolgáltatást. A rákötésre és a nyomtatványok leadására akkor is lesz lehetőség.

Aki viszont úgy gondolja, nyugodtan csatlakoztassa ingatlanát a rendszerhez, az áprilisi Berényi Újságban* minden fontos tudnivaló rögzítve van. Akinél kérdés merül fel nyugodtan telefonáljon az újságban megadott telefonszámokon.

* Az áprilisi Berényi Újságot minden lovasberényi ingatlanba ingyenesen eljuttattuk, és honlapunkon, a www.berenyiujsag.hu weboldalon is elolvasható.

Locsolási Kedvezmény!

A Fejérvíz Zrt. szolgáltatási területén a szennyvíz-bekötéssel ellátott ingatlanok felhasználói a locsolásra elhasznált víz csatornadíját nem kell, hogy megfizessék, ha a kerti csapra (egyéb mérőhelyre) hitelesített mérőt szereltetnek, és használatára kiegészítő szerződést kötnek. Ennek eldöntése előtt azonban érdemes tájékozódni arról, hogy egy ilyen lépés megtérül-e, mert a hitelesített mérő beépítésének és 8 évenkénti újra hitelesítésének költségei a felhasználót terhelik. A locsolómérő felszerelést a Fejérvíz Zrt. ügyfélszolgálatainál kezdeményezhetik, a beépítéshez szaktervező által készített tervdokumentáció szükséges. A díjazás felszerelést követően történik munkalap alapján.

Feltételekhez kötötten is igényelhető locsolási kedvezmény a Fejérvíz üzletszabályzatában foglaltak szerint, amely a 10 %-os locsolási célú vízhasználat.

A locsolási célú kedvezmény csak elkülönített mérés (azaz locsolási vízmérő) nélküli felhasználási helyen vehető igénybe május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban, csatornabekötéssel rendelkező lakossági felhasználók számára, az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 m2 alapterületű kerthasználatú területrészén, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg. A fenti kedvezményt minden naptári évben meg kell rendelni, célszerű május 1. előtt. Ha a megrendelés május 1-jét követően történik, akkor az adott évi kedvezmény igénybevételének kezdő napja a megrendelés konkrét dátuma. A locsolási kedvezményt mindig a soron következő elszámolás során érvényesíti a szolgáltató. Amennyiben a kedvezmény időszaka két elszámolást érint, a szolgáltató mindkét időszakban arányosan érvényesíti azt.

Südi Mihály polgármester

Következő lapzárta időpontja:

2021.
június 25.

 

termofold

 

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human