2021. augusztus

jatszoter

A rendkívüli jogrend hatálya alatt a kormány visszaállította az önkormányzatok működésének általános rendjét. A képviselő-testület június 29-én tartotta első ülését, a témákat az alábbiakban szeretném összegezni.

A testület a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása vonatkozásában hozott határozatot. A döntés azért volt szükséges, mert új taggal bővül a társulás, valamint az ügyintézési feladatokat a Polgárdi Polgármesteri Hivatal fogja a jövőben ellátni. Itt szeretném még elmondani, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztását a hivatal befejezte, a megmaradt kukákat a Depónia visszaszállította, aki nem vette át és mégis szüksége lenne rá, az a szolgáltató ügyfélszolgálatán jelezheti.

Döntés született az önkormányzati ingatlanok bérlése tekintetében (régi gyógyszertár, régi könyvtár és szolgálati lakás), a beérkezett kérelmeket a testület egyhangú szavazás mellett elfogadta. A bérlők személyében változás nem történt, továbbra is a rendeletnek megfelelő feltételekkel kerültek kiadásra a bérlemények.

A Magyar Falu program keretén belül kiírt felelős állattartást segítő pályázatra az elkészített anyag feltöltésre került, a testület a szükséges határozatot meghozta. A pályázat elbírálása ősz elejére várható, ha kedvező lesz a döntés, 70 háziállat ivartalanítására kerülhet sor.

A múlt hónap folyamán abban állapodtunk meg a testület tagjaival, hogy idén a Lovasberényben megrendezésre kerülő négy gyerektábort támogatja az önkormányzat, az ehhez szükséges döntést is egyhangúlag hoztuk meg. Két tábor esetében a gyermekek étkeztetését biztosítjuk ingyenesen, a másik két tábor tekintetében pedig 100.000 forint támogatást nyújtunk az élelmezéshez.

Érkezett kérelem a 7054 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására. A képviselő-testület a Tőkeföld dűlőben lévő területet nem adja el, a kérelmet elutasította.

Pályázati hírek

A Magyar Falu Program keretén belül kiírt játszótér pályázaton is nyert településünk ötmillió forintot. A Belügyminisztériumtól beérkezett összeggel együtt 10.000.000 forint áll rendelkezésünkre a játszótér megépítéséhez. A munkálatok július 14-én megkezdődtek, és várhatóan az újság megjelenésekor már csak a minősítésre kell várnunk, és azt követően átadhatjuk a gyermekeknek. Az eszközök minden előírásnak és követelménynek megfelelnek, törekedtünk arra, hogy minél biztonságosabb környezetet alakítsunk ki.

A Cziráky Béla Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6.000.000 forintos pályázati támogatásban részesült. Gratulálok a csapat tagjainak, nagyon megérdemelték és ezzel elindulhat a tűzoltókörlet kialakítása a régi mozi épületében. Az egyesület tagjainak az elmúlt időszakban több alkalommal is bizonyítania kellett, hol tűzesethez, hol balesethez riasztották őket, de a segítség mindig megérkezett.

A múlthavi lapban megírtuk, hogy befejeződtek a tervezett belterületi utak aszfaltozásai. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy az új burkolat elhelyezésével nem a csapadékvíz elvezetését kívántuk megoldani, hanem a közlekedés körülményeit szerettük volna javítani. A vízelvezetés egy teljesen különálló projekt, aminek az előkészítését már megkezdtük, hiszen készül a település felszíni csapadékvíz elvezetésének koncepcióterve. Azt be kell látni, hogy nem megy minden egyszerre, de próbálkozunk és pályázunk mindenre, amire szüksége van a településnek. Az akarat megvan bennünk, de ez nem jelenti azt, hogy nem hibázunk, vagy minden tökéletes lesz. Nincs könnyű időszakunk, ezt mindenki beláthatja, ennek ellenére soha nem kerestünk kifogásokat, tesszük, amit kell és dolgozunk.

Südi Mihály polgármester

Következő lapzárta időpontja:

2024.

május 18.

 

termofold

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human