2023. április

Tisztelt Olvasó! Az alábbi cikkben Lovasberény történetéről olvashatnak melyet Erdős Ferenc gyűjtött össze és a
Fejér Megyei Történeti Évkönyv 23 számában jelent meg 1995-ben. A könyvből egy-egy érdekesebb részt közlünk folytatásokban.

Hazafias, nemzeti érzésről tettek bizonyságot a lovasberényiek, amikor a trianoni határok revízióját biztosító bécsi döntések (1938, 1940) után, az országos mozgalom keretében, testvérközséggé választották a Maros-Torda vármegyei Sóvárad települést. Komáromy János református lelkész javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag támogatta, s az adakozásból vásárolt országzászlóval adományozta meg az erdélyi települést. Komáromy János vezetésével küldöttség utazott Sóváradra; 1941. augusztus 24-én ünnepélyes keretek között került sor az országzászló avatására. A trianoni békediktátum béklyóit lerázó nemzeti mozgalomhoz csatlakozott a település lakossága. Az eltérő nemzeti indíttatású népesség nem a magyar-német ellentétet felszító volksbundhoz közeledett, hanem a nemzeti tudatot kifejező mozgalomhoz.

Állami és községi beruházásokra került sor a háború első esztendeiben. 1941-ben a honvédelmi minisztérium lőszerraktárat létesített, az építkezéssel újabb munkaalkalmak teremtődtek. Népházat alakítottak ki – 3000 pengős államsegélyből – a tűzoltó-őrtorony helyiségeiben. Itt működött a gazdakör, majd az 1943-ban újjászervezett népkönyvtár. Jelentős egészségügyi beruházásnak bizonyult az artézi kút létesítése. Az Országos Közegészségügyi Intézet javaslatára a képviselő-testület 3000 pengő összegben támogatta az egészséges ivóvizet biztosító kút létesítését. Helyi erőforrásokból történt meg a légoltalom megszervezése; évente 1000 pengőt költöttek tűzvédelmi eszközökre, segélyhelyek kialakítására, gázvédelmi és műszaki helyreállító osztagok megszervezésére és kiképzésére.

1944 telén több hónapon át tartó súlyos harcok bontakoztak ki Lovasberény térségében. A háború megpróbáltatásai a polgári lakosságot sem kímélték; anyagi és gazdasági javakat emésztett fel a szembenálló erők, a német-magyar alakulatok és a Vörös Hadsereg csapatainak összecsapása. A Székesfehérvárért vívott ütközetek hadászati szempontból tették fontossá a térséget. 1944. november végén a 6. német hadsereg főparancsnoksága Lovasberényben rendezte be harcálláspontját. December első felében vált hadszíntérré a település. A 3. Ukrán Front kötelékében harcoló 4. gárdahadsereg a Margit vonal Balaton és Velencei-tó közötti szakasza ellen indított támadást, s december 10-éig el kellett érnie Várpalota, Székesfehérvár, Lovasberény térségét. Heves harcokra került sor; Lovasberényben összpontosult a magyar 2. páncéloshadosztály 3. és 4. gépesített ezredének 4 zászlóalja. Közel 10 napos ellenállás után, december 22-én a szovjet alakulatok elérték Lovasberényt. Harcokra került sor a belterületen is, az összeütközés során 5 lakos vesztette életét. Csupán néhány napra csitult el a fegyverek zaja, ugyanis 1945. január 7-én a német hadvezetés ellencsapást hajtott végre azzal a céllal, hogy helyreálljon a Dunántúl északkeleti térségében az 1944. december 20-a előtti hadműveleti helyzet. A német támadás fő iránya Zámoly, Csákvár, Pátka, Lovasberény és Vértesacsa térségében bontakozott ki. Január 9-én a 3. Ukrán Front parancsnoksága az 1. gárda-gépesített hadtest alakulatait utasította, hogy Csákvár és Lovasberény övezetében zárják el a német erők előretörését. Január 25-én heves ütközet bontakozott ki, a Lovasberényt védő szovjet alakulatok a Meleghegy magaslataira vonultak vissza. 1945. január 22-én a németek visszafoglalták Székesfehérvárt, s megsemmisítéssel fenyegették a Velencei hegység térségében ellenálló szovjet hadosztályokat. Ennek elkerülésére új erőket vonultatott fel a szovjet hadvezetés. Lovasberény, Veréb, Vál irányába 3 harckocsidandárt, 2 lövészhadosztályt vetett harcba. Ellentámadást hajtott végre a 41. gárda-lövészhadosztály, amely nem járt sikerrel. Január 27-én a német erők a támadókat a Lovasberénytől délkeletre elterülő erdőkbe szorították vissza. A Székesfehérvár-Lovasberény közötti országutat páncélos erők biztosították. A 4. gárdahadsereg a Gánt és a Velencei-tó közötti arcvonalszakaszt szállta meg. Lovasberényben összpontosult a front tartalékát adó 23. harckocsihadtest 28 harckocsija és rohamlövege. A március 6-án megindított német ellentámadásra március 16-án bontakoztatta ki ellencsapását a Vörös Hadsereg. Március 22-én visszafoglalták Székesfehérvárt, ezzel Lovasberény és térsége is megszabadult a háború megpróbáltatásaitól.

Összeállította Szűcs Józsefné

 

2023. február 22-én tartottuk, több mint két év kihagyás után az első Mesedélutánunkat a Rónában. Hihetetlen volt számunkra, milyen sokan látogattak el hozzánk. Megtelt a könyvtár sok-sok meserajongóval, és Vidákovicsné Marcsi idegenvezetésével barangoltunk egy kicsit a mesék mezején. Hisszük, hogy nem egyszeri alkalom volt a mai, ugyanis szeretnénk, ha minden hónap utolsó szerdája a mesékről szólna nálunk. Igyekszünk szuperebbnél szuperebb „idegenvezetőket” meghívni, hogy aztán az ő hangjuk repítsen bennünket a üveghegyen túlra. Találkozzunk legközelebb 2023. április 26-án, szerda délután 16 órai kezdettel a Rónában (részletek hamarosan)! Köszönjük a csodás délután Vidákovicsné Marcsinak, a gyönyörű fotókat, a megörökített pillanatokat pedig Gyaraki Rebekának!

Fülöp-Weigler Bettina Anna

A farsangi időszak mulatságai után, amikor mind a négy óvodai csoport gyermekei beöltöztek, táncoltak, és jól érezték magukat, újra várjuk a tavaszt és a jó időt. A tavasz minden évben új élményeket, programokat is tartogat a gyerekek számára.

A kisebb és a nagyobb gyerekek a március 15-i nemzeti ünnepre készülve zászlókat, kokárdákat festettek, nemzeti színű tulipánokat díszítettek színes papírral. Amellett, hogy kézügyességük, és türelmük is fejlődött, megtapasztalhatták az összetartozás érzését is. Minden csoportban verset és éneket is gyakoroltak a gyerekek. Március 14-én ünneplőbe öltöztek, és mellükön kokárdával készültek arra, hogy zászlóikat elvigyék és kitűzzék az emlékműhöz. Mostanra már hagyománnyá vált, hogy a két kisebb csoport az erdőben a katonai temetőbe viszi a díszeket, a két nagyobb csoport pedig az emlékműhöz, így tisztelegve hősi halált halt őseink előtt.

Az óvoda Szülői Közösségének jóvoltából március végén egy bűvészműsorra is hivatalosak a csicsergős gyerekek a Róna József Művelődési Házba, amelynek megszervezését köszönjük a tagoknak! Bizonyára felejthetetlen élmény lesz a gyerekek számára!

Köszönjük továbbá Sánta Lajosné Éva néninek a felajánlott kis fenyőfát, ami reméljük nagyra cseperedik majd, mint az óvodás gyermekeink!

Csicsergős délutánt, azaz ismerkedést az óvodával és az óvó nénikkel 2023. május 12-én, pénteken délután tartunk, melyre szeretettel meghívjuk az érdeklődő gyermekeket és szüleiket!

Intézményünkben az óvodai beiratkozás időpontja: 2023. május 16-17-18, kedd, szerda, csütörtök lesz. Szeretettel várjuk új kis óvodásainkat!

Szili Gabriella

csonka

Hatalmas bulival köszöntöttük a lovasberényi Hölgyeket 2023. március 10-én a Nemzetközi Nőnap alkalmából. Megtelt a Róna József Művelődési Ház Ütő Endre nagyterme és Lovasberény Község Önkormányzatának férfi tagjai örömmel köszönthették az egybegyűlteket.

Horváth Péter két csodálatos verssel, majd Südi Mihály polgármester úr köszöntőbeszéddel kedveskedett.

A délután fénypontja, sztárvendége Csonka András művész úr volt, aki szó szerint hatalmas buliba sodorta a délutánt.

Reméljük, a Rónában átélt remek hangulat szép emlékként tér vissza egy-egy borús napon, és úgy, ahogy a helyszínen, vidámságot hoz a hétköznapokba.

Mert Nőnek lenni jó! Isten éltesse Lovasberény Hölgyeit!

Köszönjük a csodaszép fotókat Gyaraki Rebekának, valamint az ajándékul adott virágokat Stettler Nórinak és az Ibolya Virágüzletnek!

Fülöp-Weigler Bettina Anna

Következő lapzárta időpontja:

2023.
április 25.

 

termofold

gecs

hpdesign

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human