2020. július

trianon

Emlékmű avatás

Az idei évben századik alkalommal emlékeztünk meg az első világháborút lezáró Trianoni békediktátumról. A centenárium alkalmából úgy döntöttünk, hogy méltó emléket állítunk történelmünk egyik legsötétebb korszakának. Idén június 4-én a Lovasberényi Csicsergő Óvoda mellett található dombon felállítottunk egy faragott kettőskeresztet. Az emlékhely kialakításához nagyon sok adományt kaptunk, az alkotás pedig Csordás István önzetlen munkáját dicséri. Amikor az avatást terveztük, még nem volt egyértelmű, hogy lehet-e ünnepséget tartani, vagy pedig nem. A körülmények miatt döntöttünk úgy, hogy csak koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezünk. Az alkalomra viszont nagyon sokan eljöttek, együtt énekeltünk és emlékeztünk. A szellem, amely átjárta a megemlékezésen résztvevőket igazolta, hogy Lovasberény június 04-től méltó emléket őriz a nemzet egységéről és az összetartozásról.

„Minden igazságtalanság, követtessék az el egyeseken vagy nemzeteken, meg-bosszulja magát, és minden igazságtalanságnak megvan az a mélységes megtorlása, hogy belőle a jónak bőséges forrása fakad. Bízzunk e gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk szívósságában, amely egy évezreden át Európa védpajzsa volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve, igazolni fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd a magyart! A tőlünk elszakított országrészeknek pedig azt üzenjük: ezer évi együttlét után válnunk kell, de nem örökre! E pillanattól kezdve minden gondolatunk, éjjel-nappal minden szívdobbanásunk arra fog irányulni, hogy régi dicsőségben, régi nagyságban egyesülhessünk velük. És mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz szorítjuk, szíveink úgy egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom elválasztani nem tudja.” (A Nemzetgyűlés 52. ülése, 1920. évi június hó 4-én, pénteken)


Südi Mihály polgármester

Képgaléria itt.

Következő lapzárta időpontja:

2021.
szeptember 24.

 

termofold

 

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human