2020. június

Figyelembe véve a járványügyi rendelkezések országos enyhítését, Spányi Antal püspök atya május 23-tól a székesfehérvári egyházmegyében is engedélyt adott a vasár- és ünnepnapi (és a hétköznapi) szentmisék hívek részvételével való templomi bemutatására, természetesen az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett. Így további intézkedésig az egyházmegye kéri a nyilvános szentmisék bemutatásával kapcsolatban hozott korábbi rendelkezések betartását:

  • a szentmiséken a kellő fizikai távolság megtartását;
  • ahol ez megoldható, kézfertőtlenítő elhelyezését a templom bejáratának közelében;
  • a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás elhagyását, és a kézbe áldoztatás általánossá tételét;
  • a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
  • a perselyadományok összegyűjtése a szentmise végén történjék.

A még mindig fennálló veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig továbbra is érvényesek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-én kelt rendelkezésében foglaltak, miszerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól felmentést kapnak a hívek, és továbbra is lehetőség van az általános feloldozás megadására.

Lovasberényben a megszokott időpontban kerülnek bemutatásra a szentmisék:

  • hétköznap (hétfőn, kedden és pénteken) 18 órakor
  • szombaton 19 órakor
  • vasárnap reggel 8:30-kor.

Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániánk és egész egyházmegyénk számára! Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, a betegek gyógyulásáért és mindazokért, akik fáradságot nem kímélve dolgoztak és dolgoznak a járvány megfékezésén, és kérjük ehhez buzgón a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!”
(Fil 4,6)

Mohl Katalin

Következő lapzárta időpontja:

2021.
szeptember 24.

 

termofold

 

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human