2020. november

A képviselő-testület szeptember 29-én és október 27-én tartott ülést, a témákat az alábbiakban szeretném összegezni.

A testület elfogadta a 2019-2024. évre vonatkozó gazdasági programot.

Településünk az idei évben is csat-lakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, amellyel támogatni kívánjuk a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat. A pályázati felhívás és a feltételek megtalálhatók a község hivatalos honlapján.

A 4306 hrsz-ú ingatlan megvásárlására érkezett kérelem, amelyet a képviselő-testület nem hagyott jóvá és úgy határozott, hogy a terület nem kerül értékesítésre. A 6306/1 hrsz-ú ingatlan eladása vonatkozásában jóváhagyó határozat született.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a napelempark felépítésének helyet adó 128/5 hrsz-ú ingatlan eladására vonatkozó előszerződés megkötésére.

Határozat formájában szándéknyilatkozat született a jelenleg óvodaként működő és a Református Egyház tulajdonában lévő ingatlan jövőbeni bérbe vételéről. Az önkormányzat az említett ingatlanban – amennyiben az engedélyeztetés folyamata sikerrel zárul – bölcsődét kíván üzemeltetni a következő év végétől.

Településünk pályázatot ad le az önkormányzati ingatlanokon elhelyezett illegális hulladék elszállításának céljából.

A képviselő-testület elfogadta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló rendeletet. A kérelmeket 2020. november 20-ig lehet leadni a polgármesteri hivatalban. A megigényelt tüzelőanyag még az idei évben kiszállításra kerül.

A költségvetési előirányzat módosítása elfogadásra került.

Südi Mihály polgármester

Következő lapzárta időpontja:

2021.
szeptember 24.

 

termofold

 

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human