2021. június

Egy hétköznap délelőtt váratlan vendégek, régi jó barátok érkeztek szüleimhez: Pálffy Ibolya és férje, Cser Miklós. A kellemes kávéillat és jóízű beszélgetés végére toppantam be.

Ibolya néni lovasberényi származású, majd elsodorta innen az élet. Nyugdíjas évei elejére azonban visszahúzott a szíve Lovasberénybe. 8 évet élt itt szeretett szülőfalujában boldogságban, békességben, de idős korukra való tekintettel és betegeskedéseik miatt újra váltottak: gyermekük közelébe, Balatonfüredre költöztek.

Miért is írom le ezeket a sorokat? Mert ahogy beléptem szüleim nappalijába azon a délelőttön, Ibolya néni csillogó szemekkel, barátságos, de annál lelkesebb hangon mesélt, és mesélt nekem. Mi kevésbé ismerjük egymást személyesen, mégis olyan közvetlenül fordult felém. Elmesélte, hogy amióta újra elköltöztek Lovasberényből, rengeteget gondolnak az itt eltöltött 8 évre. Egy-két hetes csúszással ugyan, de értesülnek az itteni változásokról, fejleményekről. Követik a falu eseményeit, annak minden nehézségét, sikerét. Megígértem neki, hogy ezentúl minden hónapban ott lesz a Berényi Újság a balatonfüredi postaládájukban.

Úgy meghatódtam, amikor Ibolya néni teljes őszinteséggel és hatalmas lelkesedéssel osztotta dicsérő szavait! Dicsérte szeretett falujáért dolgozó, mozgolódó embereket. Az itteni összetartást, összefogást. A lelkesedést, a lendületet. A közösségépítést, a programokat, a faluszépítő mozgalomban résztvevők önzetlen munkáját, az információ áramlását, és végül, de nem utolsó sorban Polgármester Urat. Hálás az ő tenni akarásáért, a rengeteg belefektetett energiájáért, eddig elért sikereiért. Ibolya néni ezt jóval alaposabban kifejtette, de szinte látom magam előtt, ahogy Polgármester Úr ezeket a sorokat olvasva fejét félre biccentve pironkodik, majd lép egyik lábáról a másikra.

Ezt az írást olvasva, kérem, ne gondolják, hogy „ez itt a reklám helye”. Ez nem egy fizetett hirdetés. Egyszerűen csak Ibolya néni a LELKEMRE KÖTÖTTE hazaindulása előtt, hogy legyek az ő tolla és papírja, és szívhez szólóan fogalmazzam meg köszönetét és jóérzését, amit Lovasberény iránt érez. Tehát Önnek is, kedves Olvasó, aki bármilyen formában hozzátett Lovasberény jó híréhez, előre tolta Lovasberény szekerét, akár egy jó szóval, akár önzetlen segítségével, támogató hozzáállásával: Ibolya néni Önnek is hálás! Egyet sajnáltam, de nagyon: ezt a sok dicséretet csak néhányan hallottuk személyesen...

Jó egészséget kívánok Önöknek! Ibolya néni

Böhm Erika

Következő lapzárta időpontja:

2021.
szeptember 24.

 

termofold

 

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human