2021. május

2021. márciusában újra nem várt kihívás elé állította az óvodás gyermekeket, szüleiket és óvónőiket az élet. Az óvodák, iskolák bezárásával intézményünkben is online oktatás kezdődött. Az óvó nénik az óvodai csoportok zártkörű internetes Facebook csoportjaiban osztották meg minden nap az évszakhoz, és ünnepekhez kapcsolódó anyagokat a környezeti, matematikai, irodalmi, ének-zenei nevelés terén, és a mozgáshoz is adtak ötleteket. Igyekeztünk, hogy a hosszú otthonlét ideje alatt ne hagyjuk magukra a szülőket, és a gyermekeknek érdekes és változatos, otthoni körülmények között is könnyen megvalósítható, de fejlesztő feladatokat küldjünk. Nagyon jó volt látni kis óvodásaink munkáit, igyekezetét, ha csak képeken is. Ezúton is köszönjük a szülők együttműködését és pozitív visszajelzéseit, amellyel munkánkat segítették!

Április közepén végre újra megnyithatta kapuit az óvoda. Vége lett az ügyeletnek, a gyerekek már nagyon várták, hogy ismét játszhassanak barátaikkal, találkozhassanak csoporttársaikkal. A gyerekek először még csak kis csoportokban kezdtek egymással játszani, majd újra kibontakozott a játék, és mindenki együtt tevékenykedett. Gyorsan visszataláltak a kényszerű szünet előtti elfoglaltságokhoz, és felszabadultak egymás társaságában. Büszkék vagyunk rájuk, hogy beszélgetések alkalmával türelmesen kivárják a sorukat, és meghallgatják egymás mondanivalóját. Mivel ők nagyjából azonos korú gyermekek, jól megértik egymást, és az itt kötött barátságok fonalát tovább gombolyítják később az iskolában is. A közösségi nevelés alapjait az óvodában, kortársai mellett sajátítja el minden kisgyermek.

Az elmúlt időszakban sajnos nehezebb volt a szülőkkel a kapcsolattartás, de ők is és az óvó nénik is sikeresen alkalmazkodtak az új helyzethez. A gyerekek óvodai életéről már korábban is sok fényképet készítettünk, amelyeket megosztottunk a szülőkkel, hogy beleláthassanak az óvodai életbe. A jelenlegi helyzetben online tájékoztatunk és tartunk fogadóórát, telefonon, vagy Messenger üzenetben válaszolunk a felmerülő kérdésekre, kérésekre.

Óvodás gyermekeink egyre önállóbbak is. A vírushelyzet miatt kialakult zsilipes beléptető rendszert a saját javukra fordították öltözködésben, önellátásban és mosdóhasználatban egyaránt. Kisgyermekes szülőként tudom, hogy nem könnyű az ajtóban elengedni a kezüket, de a gyorsabb elválás miatt kevésbé tudnak érzelmileg zsarolni a búcsúzással. Nagyon reméljük azonban, hogy lassan visszatérhetünk a régi kerékvágásba, és gyermekeinktől az óvodai csoport ajtajában búcsúzhatunk el.

Szili Gabriella

Tisztelt Olvasó! Az alábbi cikkben Lovasberény történetéről olvashatnak melyet Erdős Ferenc gyűjtött össze és a Fejér Megyei Történeti Évkönyv 23 számában jelent meg 1995-ben. A könyvből egy-egy érdekesebb részt közlünk folytatásokban.

fejerA terület népességeltartó erejének fokozása szempontjából nem bizonyult érdektelennek a tekintélyesebb lakók véleménye: a szántók nagyobbíthatók lennének, ha visszaszerezhető lenne a falu ősi határának teljes területe. Ugyanis a korrupt török földesurak idejében - az előző fejezetben már utaltunk rá - a határ kisebb-nagyobb részét a verebi, a pákozdi és a fornai területekhez csatolták.

Nem érdektelen számba vennünk azokat a praediumokat (pusztákat), amelyek a XVII. században Lovasberényhez tartoztak. Egy régi kőtemplom romjait őrizte meg Técspuszta. Ugyancsak középkori település volt Nadap, 1694-ben jelentős erdő-, rét- és legelőterülettel. Egykor Lovasberényhez tartozott a lakatlan Ráckeresztúr, a Székesfehérvár és Pákozd között fekvő Kisfalud- és Börgöndpuszta, valamint az Adony és Ercsi között lévő Őrsziget. Az utóbbi négy pusztáról (Ráckeresztúr, Kisfalud, Börgönd és Őrsziget) elmondották a lovasberényieknek, hogy az összeírás idején Miskey István győri alkapitány birtokolta a területeket. Közülük igen értékes a jelentős rét-, legelő- és szántóföldek miatt a kisfaludi és a börgöndi határ.

Lovasberény bírája 1696-ban Szili Gergely.

Lakosok: Andocsi György, Bán Pál, Bárdos Péter, Bodó Miklós, Csanya Mihály, Csóka Gergely, Csóka Péter, Csontos József, Ferenczi Mihály, Gál Mihály, Hencz Márton, Hörpendi József, Juhász István, Kajtor József, Kántor István, Karikó István, Karikó József, Karikó Mihály, Kász Mihály, Kéri József, Kéri Mihály, Kiss Gergely, Kiss József, Kónya István, Kovács Gergely, Kovács György, Kovács József, Kozma Gergely, Kozma István, Kozma Péter, Körmendi György, Kupi Péter, Lajtos Gergely, Lukácsi Gergely, Móricz József, Nagy Gergely, Nagy István, Nagy Mihály, Németh Gergely, Németh György, Németh Mihály, Onai György, Orosz György, Orosz István, Orosz József, Orosz Mihály, Polgár Mihály, Somogyi István, Szálai József, Széles József, Szikra József, Tóth György, Tóth István, Vajtai Péter, Varga István.

Az 1696. évi összeírás szerint 13 egész-, 30 fél- és 16 ne-gyedtelek volt a községben. Csupán 2 zsellért (házas zsellér) rögzítettek az adatok.

Összeállította Szűcs Józsefné

Alul korabeli fotó Lovasberényről

 

Következő lapzárta időpontja:

2021.
június 25.

 

termofold

 

gecs

egyszazalek

 

 

 

 

  hazi            human